TRƯỜNG TIỂU HỌC SAKURA - OLYMPIA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAKURA - OLYMPIA

Ngày đăng: 04/01/2021

Trường Tiểu học Olympia (Đà Nẵng) giảng dạy chương trình song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt:

   • Chương trình Cambridge với các môn học tiếng Anh - Toán - Khoa học. 
   • Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh khác: Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Kịch nghệ, Nói chuyện trước đám đông.
   • Các môn học tiêu biểu khác: STEM, Âm nhạc, Giáo dục kỹ năng sống,…
   • Chương trình của Bộ GDĐT được dạy học theo hướng tích hợp kỹ năng và đảm bảo ít nhất 10% học sinh học thực hành ngoài không gian lớp học.  

Kỹ năng của thế kỷ 21 được Nhà trường đặc biệt chú trọng trong tất cả các hoạt động giảng dạy:  

 1.  Kỹ năng  4C (Collaboration- Cộng tác, Communication- giao tiếp, Critical thinking - phản biện, và Creative thinking- sáng tạo) 
 2. Kỹ năng giải quyết vấn đề hướng tới khởi nghiệp 
 3. Kỹ năng viết
 4. Kỹ năng hùng biện, MC
 5. Kỹ năng lãnh đạo (lớp 11,12 học sinh sẽ có năng lực lãnh đạo)

Nhà trường xây dựng hệ thống đánh giá kết hợp giữa phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và đánh giá xác thực để theo dõi sự tiến bộ của học sinh từ đó có phương pháp giáo dục học sinh thích hợp tại từng thời điểm.  Học sinh sẽ được đánh giá và gửi báo cáo quá trình thông qua báo cáo Formative dựa vào 4 kỹ năng: Tư duy phản biện, Sáng tạo, Hợp tác, và Giao tiếp.

TIỂU HỌC Khác

STEM ROBOTICS

Với ưu thế có chuyên gia STEM được đào tạo bởi trường Đại học Carngie Melon (Mỹ)…
Xem thêm

MỸ THUẬT (ART)

Mỹ thuật (Art) - Một trong những bộ môn nghệ thuật luôn được các SOer mong chờ…
Xem thêm