TRUNG HỌC-Trường Sakura - Olympia

TRUNG HỌC

TRƯỜNG THCS & THPT SAKURA - OLYMPIA

Tiếp nối thành công của trường MN&TH Sakura-Olympia, với sự tin tưởng và ủng hộ…
Xem thêm

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 - HỆ CLĐB - NĂM HỌC 2022-2023 (1)

Năm học 2022-2023, trường THPT Olympia thông báo tuyển sinh lớp 10 - Hệ chất lượ…
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 - HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT

[THPT SAKURA-OLYMPIA] THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 - HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 - HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT

[THCS SAKURA-OLYMPIA] THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 - HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT
Xem thêm

[THCS & THPT] TÌM HIỂU VỀ HỆ SONG NGỮ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - HỆ SONG NGỮ - TRƯỜNG THCS & THPT OLYMPIA 1. Chương trình…
Xem thêm

[THCS & THPT] TÌM HIỂU VỀ HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT - TRƯỜNG THCS & THPT OLYMPIA 1. Chươ…
Xem thêm

BẢNG NĂNG LỰC ĐẦU RA CẤP THCS VÀ THPT OLYMPIA (ĐÀ NẴNG)

Bảng năng lực đầu ra tổng quát - trường THCS & THPT Olympia
Xem thêm