Đặng Mai My

Họ và tên: Đặng Mai My

Học sinh lớp: Mercury

Sinh ngày:

Student of the month - Tháng 03.2021

Mai My là một bạn nhỏ đáng yêu, với tính cách hoạt bát, hòa đồng của mình Mai My luôn là người kết nối, dẫn dắt các bạn để hoàn thành các nhiệm vụ cô giao, cũng như trong các hoạt động khác của lớp. Ngoài ra, con luôn thực hiện tốt chương trình 10 thói quen, là tấm gương để các bạn học hỏi.

Ngày đăng: 07/04/2021