Đào Nguyễn Tú Anh

Họ và tên: Đào Nguyễn Tú Anh

Học sinh lớp: Sun 2

Sinh ngày:

Student of the month - Tháng 03.2021

Tú Anh là một cô bé thông minh, xinh xắn. Tú Anh ngày càng tiến bộ hơn trong học tập và rèn luyện, con luôn có ý thức tốt biết vâng lời thầy cô và giúp đỡ bạn bè.

Ngày đăng: 13/04/2021