Dương Bảo Kha

Họ và tên: Dương Bảo Kha

Học sinh lớp: Earth

Sinh ngày:

Student of the month: 03.2021

Bảo Kha là một học sinh thông minh, nhanh nhẹn trong các hoạt động của lớp. Bạn yêu thích đọc sách và biết chia sẻ kiến thức của mình trước lớp, tích cực trong việc dịch sách từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt. Bạn còn biết chấp hành tốt nội quy của lớp học, biết tự giác tham gia trực nhật cùng các bạn. Bạn luôn cố gắng hoàn thành các bài tập được giao và được thầy cô khen ngợi về tinh thần trách nhiệm trong việc học tập.

Ngày đăng: 13/04/2021