Medows Yên Mai

Họ và tên: Medows Yên Mai

Học sinh lớp: Sun 2

Sinh ngày:

Student of the Month - Tháng 01.2021

Yeni là cô bé rất đang yêu, con luôn có ý thức tốt trong học tập, ngoan ngoãn, lễ phép. Con luôn hoàn thành tốt các hoạt động học tập. Yeni còn biết giúp đỡ các bạn trong lớp

Ngày đăng: 26/02/2021