Nguyễn Bảo Ngọc

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc

Học sinh lớp: Venus

Sinh ngày:

Student of the month

Bảo Ngọc là một học sinh đáng yêu, biết lắng nghe nhanh nhẹn trong các hoạt động trường lớp. Với tính cách hoà đồng vui vẻ, bạn cũng là một lớp trưởng được các bạn yêu mến và thầy cô tin tưởng. Bạn thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, tiến bộ không ngừng ở các môn tiếng Anh cũng như tiếng Việt và thường tham gia giúp đỡ các bạn, thầy cô giáo. Bên cạnh đó, bạn luôn thực hiện tốt chương trình đọc sách, chương trình 10 thói quen.

Ngày đăng: 13/04/2021