Nguyễn Phạm Nguyên Thảo

Họ và tên: Nguyễn Phạm Nguyên Thảo

Học sinh lớp: Sun 1

Sinh ngày:

Student of the Month - Tháng 01.2021

Nguyên Thảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Tham gia phát biểu xây dựng bài sôi nổi, chấp hành tốt nội quy lớp. Thực hiện tốt chương trình 10 thói quen của nhà trường ( thói quen lễ phép, chào hỏi, yêu thương, sạch sẽ, tự lập)

Ngày đăng: 26/02/2021