Phan Khánh Mai

Họ và tên: Phan Khánh Mai

Học sinh lớp: Sun 1

Sinh ngày:

Student of the month - Tháng 03.2021

Khánh Mai là một bạn nhỏ hòa đồng, vui vẻ. Mai biết giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong lớp. Bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. Bên cạnh đó Khánh Mai còn yêu thích đọc sách, vẽ tranh. Bạn cũng là 1 tấm gương trong việc thực hiện tốt chương trình 10 thói quen của nhà trường.

Ngày đăng: 07/04/2021