CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHÁC-Trường Sakura - Olympia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHÁC

GIÁO DỤC NHẬT BẢN - ĐẠO ĐỨC LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trong những năm trở lại đây, Nhật Bản luôn nằm trong danh sách những quốc gia có…
Xem thêm

KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NHẬT BẢN

[Trường Sakura – Olympia]- Tập đoàn Takasago (Nhật Bản) vừa tiến hành ký kết hợp…
Xem thêm

TRAO ĐỔI VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỮA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA VÀ TẬP ĐOÀN YAMAMOMO NHẬT BẢN

[Sakura-Olympia] Vào sáng ngày 7/11/2018 trường Sakura- Olympia Đà Nẵng đã có bu…
Xem thêm

HỢP TÁC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC MCI – MỸ

Ngày 10/7/2019, hệ thống giáo dục Sakura – Olympia (Đà Nẵng) và trường Maine Cen…
Xem thêm