HỢP TÁC GIÁO DỤC NHẬT BẢN Ở HỆ MẦM NON-Trường Sakura - Olympia

HỢP TÁC GIÁO DỤC NHẬT BẢN Ở HỆ MẦM NON

ĐÀO TẠO THỰC NGHIỆM CÙNG AZALEE GROUP - NHẬT BẢN

Sáng ngày 21/10/2021, giáo viên MN trường Sakura - Olympia đã có buổi đào tạo th…
Xem thêm

TRAO ĐỔI VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỮA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA VÀ TẬP ĐOÀN YAMAMOMO

[Sakura-Olympia] Vào sáng ngày 7/11/2018 trường Sakura- Olympia Đà Nẵng đã có bu…
Xem thêm

HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TAKASAGO

Tập đoàn Takasago (Nhật Bản) vừa tiến hành ký kết hợp tác đào tạo theo phương ph…
Xem thêm

TỌA ĐÀM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NHẬT BẢN VỚI TỔ CHỨC YAMAMOMO

[Trường Sakura – Olympia]- Vào sáng ngày 27 /10/2017 với Trường Sakura – Olympia…
Xem thêm