LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Ngày đăng: 30/03/2021

*****  LỘ TRÌNH XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 *****

TUYẾN SỐ 1: Khu Phúc Lộc Viên - An Nhơn 7 - Nguyễn Xuân Khoát - Chung cư Hiroyi - Châu Thị Vĩnh Tế - Khuê Mỹ Đông 1 - Chung cư Harmony - Chung cư Mornachy - Euro Village - Trần Quang Diệu

TUYẾN SỐ 2: Lê Thanh Nghị - 2/9 - Trần Phú - Chung cư Bloming 

(Vào các năm học mới, dựa trên tình hình thực tế, nhà trường sẽ mở thêm các tuyến xe mới để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh)