CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON-Trường Sakura - Olympia

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON

Áp dụng mô hình của Nhật Bản vào chương trình giáo dục dành cho bậc mầm non ngay…
Xem thêm

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH ĐỐI VỚI BẬC MẦM NON

Xây dựng niềm yêu thích, thói quen và phát triển kỹ năng đọc sách là một trong n…
Xem thêm

2. CHƯƠNG TRÌNH HÌNH THÀNH 10 THÓI QUEN TỐT

Chúng tôi tin rằng “gieo tính cách, gặt số phận”, và giai đoạn mầm non và tiểu h…
Xem thêm

3. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẦM NON

Tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ thứ 2 chứ không chỉ là ngoại ngữ nên HS được…
Xem thêm

4. KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH MẦM NON TRƯỜNG SAKURA

Giáo dục kỹ năng sống đóng vai trò quan trọng và được lồng ghép trong các hoạt đ…
Xem thêm

5. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU

Nhằm tạo nên một môi trường học tập với thật nhiều trải nghiệm bổ ích dành cho h…
Xem thêm