GIỚI THIỆU CHUNG-Trường Sakura - Olympia

TỔNG QUAN

GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống trường liên cấp Sakura - Olympia được thành lập năm 2017 với trụ sở đầu tiên tại 63 Lê Văn Long, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tại Sakura- Olympia, chúng tôi luôn chú trọng tới việc xây dựng môi trường học tập kết hợp với các phương pháp tích hợp mô hình Giáo dục của Nhật ở bậc Mầm non và mô hình Giáo dục của Mỹ ở bậc Phổ thông, nhưng không làm mai một giá trị văn hoá truyền thống cội nguồn của con người Việt để xây dựng cho học sinh:

  • Có thái độ tốt trong văn hoá ứng xử, học tập và cuộc sống.
  • Tự lập trong cuộc sống hay trong học tập.
  • Ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như với gia đình và cộng đồng xã hội.
  • Phát triển những tư duy và kỹ năng cần thiết để tự tin hội nhập trong thế kỷ 21.
  • Phát huy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và hạnh phúc trong môi trường học tập.
  • Biết giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc.

Để thực hiện sứ mệnh của mình, Trường Sakura- Olympia tiếp cận phương pháp giáo dục theo mô hình khung năng lực thế kỷ 21. Giáo viên sẽ theo sát và xác định các thái độ, kỹ năng, kiến thức chủ yếu cần thiết đối với các học sinh ở từng cấp học, từ đó xây dựng các chủ đề cho môn học và hoạt động theo chương trình đã được kiểm chứng bám sát và những mục tiêu đào tạo. Để thực hiện chương trình đào tạo này, các chuyên gia giáo dục của Nhà trường đã xây dựng 4 thành phần cấu thành và được phát triển đồng bộ là: 

  • Chương trình học được kiểm định.
  • Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ lưỡng.
  • Phương pháp đánh giá xác thực sự tiến bộ của học sinh.
  • Môi trường học tập hiện đại. 

Chúng tôi coi việc phối hợp giữa Nhà trường, học sinh, gia đình và xã hội là mấu chốt quan trong thực hiện sứ mệnh của nhà trường. Ngoài ra nhà trường sẽ hợp tác với các trường mầm non, phổ thông, các tổ chức giáo dục uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá và trao đổi giao lưu văn hoá, hội nhập. Chúng tôi khao khát xây dựng một ngôi trường mẫu mực giúp cán bộ, giáo viên, học sinh được làm việc và học tập một cách hạnh phúc, phát huy tối đa không giới hạn sự sáng tạo, cũng như khai thác tối đa năng lực tiềm ẩn của mỗi cá nhân.

- Ban Giám hiệu -