TRIẾT LÝ VÀ SỨ MỆNH GIÁO DỤC-Trường Sakura - Olympia

TỔNG QUAN

TRIẾT LÝ VÀ SỨ MỆNH GIÁO DỤC

I. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: 

"TỔ QUỐC - NHÂN BẢN - KHAI MỞ" 

  • Chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tổ quốc ở mỗi học trò của mình 
  • Luôn đề cao tính nhân văn và coi trọng yếu tố con người, tôn trọng quyền tự do & bình đẳng của mỗi cá nhân 
  • Giúp học trò khai phá được năng lực của bản thân bằng cách tạo môi trường để các em có nhiều trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó phát hiện sớm thế mạnh, năng khiếu của mỗi em và giúp các em phát triển. 

 

II. SỨ MỆNH GIÁO DỤC:

"HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH - CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - ĐẮP XÂY HẠNH PHÚC"

Phương châm hành động của Ngôi trường và Người Thầy là giúp Học trò “Hình thành nhân cách, chinh phục đỉnh cao, đắp xây hạnh phúc” và xây dựng phong cách người học trò “Hiếu đạo, Tự lập, luôn có trách nhiệm với gia đình & Đất nước; Năng động, sáng tạọ, luôn chinh phục đỉnh cao để mang về thành tựu trong phong cách đẹp mạnh mẽ và khiêm tốn”. Đó cũng chính là phong cách đạo đức Người Thầy Sakura- Olympia, được Trò yêu, Trường trọng.

 

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Mỗi học trò là một CÁ THỂ RIÊNG BIỆT không lẫn với người khác. Nhận biết được, biết nắm giữ và biết khai thác được những thế mạnh của riêng mình.
  • Mỗi học trò có lòng TỰ TRỌNG, có CHÍNH KIẾN RIÊNG và đầy TỰ TIN.
  • Học trò sẽ là một người có NHÂN CÁCH tốt, sống TRÁCH NHIỆM với gia đình và xã hội.
  • Có những kỹ năng cần thiết để HỘI NHẬP trong thế kỷ 21 và CMCN 4.0
  • Học trò sẽ GIỎI ở những lĩnh vực có năng khiếu dựa trên niềm ĐAM MÊ để sống và làm việc có HẠNH PHÚC.

 

Trường Sakura - Olympia