TIN TUYỂN DỤNG-Trường Sakura - Olympia

TIN TUYỂN DỤNG

Có tất cả 7 Vị trí tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH - MARKETING

Ngày đăng: 26/11/2021

Ngày hết hạn: 15/12/2021

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển: 01

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NGỮ VĂN

Ngày đăng: 30/11/2021

Ngày hết hạn: 15/12/2021

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển: 02

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON

Ngày đăng: 12/03/2021

Ngày hết hạn: 31/03/2021

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Ngày đăng: 30/06/2022

Ngày hết hạn: 01/01/0001

Làm việc tại:

Số lượng tuyển:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3/2022

Ngày đăng: 17/03/2022

Ngày hết hạn: 15/04/2022

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển: 29

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO - TRỢ GIẢNG

Ngày đăng: 30/11/2021

Ngày hết hạn: 15/12/2021

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển: 02

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Y TẾ

Ngày đăng: 30/03/2021

Ngày hết hạn: 15/04/2021

Làm việc tại: Đà nẵng

Số lượng tuyển: 01 NHÂN VIÊN Y TẾ