CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC-Trường Sakura - Olympia

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

5. CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN THÓI QUEN TỐT

Chúng tôi tin rằng “gieo tính cách, gặt số phận”, và giai đoạn mầm non và tiểu h…
Xem thêm

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH

Hãy cùng Sakura - Olympia nuôi dưỡng tình yêu của bé với những cuốn sách, để sác…
Xem thêm

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Khác hoàn toàn với mô hình giáo dục truyền thống truyền đạt kiến thức một cách t…
Xem thêm

1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Tại Sakura - Olympia, Tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ thứ 2 chứ không chỉ là…
Xem thêm

2. CHƯƠNG TRÌNH STEM - ROBOTICS

Với ưu thế có chuyên gia STEM được đào tạo bởi trường Đại học Carngie Melon (Mỹ)…
Xem thêm