QUY TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT XE ĐƯA ĐÓN

QUY TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT XE ĐƯA ĐÓN

Ngày đăng: 02/03/2021

      Mục tiêu của dịch vụ xe đưa đón là đảm bảo an toàn cho học sinh, hỗ trợ các ba mẹ và tạo điều kiện tốt nhất cho các con được tham gia vào môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Tất cả các thầy cô giám sát xe đưa đón đều tuân thủ và thực hiện nghiêm chặt các quy định trong quy trình của nhà trường dành cho nhân viên giám sát xe đưa đón