LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á VÀ HIỆP HỘI NGƯỜI HÀN MIỀN TRUNG VIỆT NAM, LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á VÀ HIỆP HỘI NGƯỜI HÀN MIỀN TRUNG VIỆT NAM, LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC

Ngày đăng: 23/11/2023

Chiều nay ngày 7/10/2023, Trường Sakura - Olympia đã tổ chức buổi lễ ký kết với Trường Đại học Đông Á và Hiệp hội người Hàn miền Trung Việt Nam, Lãnh sự quán Hàn Quốc. Sự kiện này đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế về việc trao đổi học thuật và đào tạo giữa các tổ chức.


Trên cơ sở nội dung đã trao đổi, thảo luận, lãnh đạo các đơn vị đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với nội dung như sau: Trường Sakura - Olympia và Hiệp hội người Hàn tại miền Trung, Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tổ chức vận hành lớp dạy tiếng Hàn vào cuối tuần trong vòng một năm. Trong quá trình hoạt động của lớp dạy tiếng Hàn, nhóm chuyên gia về chương trình tiếng Hàn và nhóm chuyên gia về chương trình tiếng Việt của Trường Đại học Đông Á cùng phối hợp xây dựng chương trình tiếng Hàn và thành lập khoa tiếng Hàn dành cho trẻ em Hàn Quốc đi kèm với chương trình giảng dạy đã được phát triển. Trường Sakura-Olympia và Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ xây dựng chương trình tích hợp và triển khai để học sinh Hàn Quốc được học theo chương trình được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Bộ Giáo dục Việt Nam.


Việc hợp tác giữa trường Sakura - Olympia, Đại học Đông Á và Hiệp hội người Hàn miền Trung Việt Nam, Lãnh sự quán Hàn Quốc mang lại những lợi ích tích cực và trực tiếp cho chất lượng giáo dục của Sakura - Olympia, mở rộng và phát triển phạm vi hoạt động Hiệp hội người Hàn, đóng góp cho chất lượng chung của ngành giáo dục Đà Nẵng. Ngoài ra, điều này còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong việc tăng cường các cơ hội hợp tác quốc tế trong giáo dục, phát triển chương trình và chất lượng giáo viên tiếng Hàn, đặc biệt trong giáo dục phổ thông.