DỊCH VỤ BÁN TRÚ-Trường Sakura - Olympia

DỊCH VỤ BÁN TRÚ

CAM KẾT THỰC PHẨM CỦA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA

Tất cả nguồn thực phẩm của Nhà trường cho các bữa ăn của trẻ đều lấy từ nguồn th…
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ THỰC PHẨM CỦA TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA

1. Dị ứng về thực phẩm 2. Quy định về việc mang thực phẩm từ ngoài vào cho học s…
Xem thêm