TRIẾT LÝ VÀ SỨ MỆNH GIÁO DỤC-Trường Sakura - Olympia

GIỚI THIỆU

TRIẾT LÝ VÀ SỨ MỆNH GIÁO DỤC

Chúng tôi muốn gì ở học trò của mình?

  • Mỗi học trò là một CÁ THỂ RIÊNG BIỆT. Nhận biết được, biết nắm giữ và biết khai.
  • Mỗi học trò có cá tính riêng, có lòng TỰ TRỌNG cao, có CHÍNH KIẾN RIÊNG và đầy TỰ TIN.
  • Học trò sẽ là một người có NHÂN CÁCH tốt, sống TRÁCH NHIỆM với gia đình và xã hội.
  • Học trò sẽ GIỎI ở những lĩnh vực có năng khiếu dựa trên niềm ĐAM MÊ để sống và làm việc có HẠNH PHÚC.

Những điều cốt lõi chúng tôi muốn ở học trò Mầm non là gì?

  • Trẻ bắt đầu hình thành những thói quen rất tốt như: Kính trọng lễ phép, sạch sẽ gọn gàng, tự vệ, tự lập, yêu thương, giúp đỡ, biết ơn, trung thực, hợp tác, trách nhiệm.
  • Trẻ sẽ có những kỹ năng sống đơn giản cần thiết.
  •  Trẻ có những nền tảng tốt về ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh.

Những điều cốt lõi chúng tôi muốn ở học trò Tiểu học là gì?

  •  Học sinh thực hiện được những thói quen tốt và hình thành nhân cách tốt.
  • Học sinh có các kỹ năng sống cần thiết.
  • Học sinh có những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như Đọc sách, 4C, giải quyết vấn đề.
  • Học sinh có nền tảng ngôn ngữ tốt về tiếng anh và tiếng Việt.
  • Học sinh có những kiến thức nền tảng cơ bản và yêu thích các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật.
  • Học sinh có một nền tảng thể lực tốt.
  • Học sinh có niềm đam mê đọc sách

Những điều cốt lõi chúng tôi muốn ở học sinh Trung học Cơ sở là gì?

  • Học sinh có một kiến thức nền tảng tốt về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, CNTT.
  • Học sinh có các kỹ năng và tư duy cốt lõi nhất của thế kỷ 21.
  • Học sinh yêu thích ít nhất 01 môn nghệ thuật và 01 môn thể thao và duy trì thường xuyên việc tập luyện.
  • Học sinh giỏi ở ít nhất một lĩnh vực năng khiếu.
  • Học sinh đã biết mình muốn gì, mình thích gì, mình có thể làm được gì, và mình sẽ học và làm gì.
  • Học sinh biết thêm 1 ngoại ngữ thứ 2.

Những điều cốt lõi chúng tôi muốn ở học sinh Trung học phổ thông là gì?

  • Học sinh hoàn thiện các kỹ năng thế kỷ 21.
  • Học sinh biết bạn sẽ theo học đại học lĩnh vực gì.
  • Học sinh đã là một người có nhân cách tốt, có trách nhiệm với cộng đồng.
  • Học sinh đủ khả năng vào các trường đại học tốt trong nước cũng như đi học ở các trường đại học ở các nước phát triển.